You are currently viewing Finaliści Ogólnopolskiej Olimpiady <br> Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie

Finaliści Ogólnopolskiej Olimpiady
Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie

W dniach 16 – 18 kwietnia 2015r. odbyła się w Łomży  XLI Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie. Olimpiada jest organizowana przez Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Naszą szkołę w II i III etapie olimpiady reprezentowali uczniowie kasy III i IV Technikum Zawodowego – technik technologii żywności: Andrzej Radke, Wioleta Kostrzewa, Piotr Kowalski.

Po części testowej z zakresu technologii mleczarstwa uczniowie zakwalifikowali się do III etapu olimpiady, który składał się z części testowej z ogólnej technologii żywności  i  części praktycznej polegającej na opracowaniu  projektu dotyczącego produkcji mleka zagęszczonego  oraz części ustnej obejmującej pytania z zakresu surowców, technologii oraz techniki  i  BHP w przemyśle mleczarskim. Każdy z naszych reprezentantów uzyskał tytuł finalisty XLI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie.

Olimpiada Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie jest zamieszczona w Wykazie turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, których laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i kwalifikacje w zawodzie. Uczniowie byli przygotowywani przez mgr inż. Elżbietę Olejniczak. Uczestnikom olimpiady gratulujemy a uczniów zachęcamy do uczestnictwa w różnych olimpiadach,  konkursach przedmiotowych  oraz  podejmowania trudu rywalizacji konkursowych, który może przynieść oczekiwane efekty.

Dodaj komentarz