You are currently viewing Uroczystość zakończenia <br> nauki w szkole IV klas

Uroczystość zakończenia
nauki w szkole IV klas

Uroczystość zakończenia nauki w szkole przez uczniów klas IV Technikum Zawodowego odbędzie się 30 kwietnia 2021r. według podanego harmonogramu z zastosowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Dodaj komentarz