Uroczystość zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022

24 czerwca 2022 r. o godz. 8.30 rozpoczęła się uroczystość zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022. W pierwszej części uroczystości pani dyrektor Joanna Zielińska razem z wychowawcami wręczyła świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe tym uczniom, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Wyróżnieni zostali także uczniowie, którzy promowali naszą szkołę w środowisku lokalnym oraz budowali jej pozytywny wizerunek. Dyplomy dostali też ci, którzy w ciągu roku szkolnego zaangażowani byli w pracę w Szkolnym Kole Caritas, osiągnęli sukcesy w zawodach sportowych, reprezentowali szkołę w poczcie sztandarowym lub konkursach przedmiotowych. Następnie świadectwa otrzymali absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia kucharz i magazynier/logistyk, którzy złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Pani dyrektor skierowała słowa wdzięczności do członków Rady Pedagogicznej oraz wszystkich pracowników szkoły za trud kształcenia i wychowania młodzieży. Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2021/2022 zakończyły życzenia słonecznych, udanych i bezpiecznych wakacji oraz krótki występ artystyczny przygotowany przez Samorząd Uczniowski.

Dodaj komentarz