Apel porządkowy dla uczniów klas pierwszych

W dniu 2. września 2022 r. grupa 140 pierwszoklasistów uczestniczyła w spotkaniu z panią wicedyrektor Małgorzatą Gładysiak.

Uczniowie klas TZ technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik eksploatacji portów i terminali, technik logistyk, technik hotelarstwa oraz BS kucharz i magazynier/logistyk zapoznani zostali z zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem młodzieży i jej szkolnymi obowiązkami.
Pani wicedyrektor, serdecznie witając pierwszoklasistów, zapewniła ich, że szkoła stworzy najlepsze warunki zdobywania wiedzy i umiejętności.

Pani wicedyrektor dodała również, że osiągnięcie sukcesu zależy przede wszystkimod zaangażowania samych uczniów, ich frekwencji na zajęciach i rzetelnego wypełniania szkolnych obowiązków. Uczniowie zostali także zachęceni doudziału w konkursach, olimpiadach, akcjach prozdrowotnych i profilaktycznych, uczestnictwa w życiu kulturalnym.
Na zakończenie apelu pani wicedyrektor życzyła pierwszoklasistom, aby pierwszy rok w nowej szkole był rokiem sukcesów i radości – uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli.

Dodaj komentarz