XIX kwesta na ratowanie starych, zabytkowych grobów

W ramach współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej uczennice działające w Szkolnym Kole Caritas uczestniczyły w XIX kweście na ratowanie starych, zabytkowych grobów na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie. 

Celem akcji jest zabezpieczenie starych, zabytkowych nagrobków przed dalszym niszczeniem, naprawienie powstałych szkód w możliwie największym stopniu oraz przywrócenie pierwotnej estetyki przy poszanowaniu dla autentycznej oraz dawnej techniki wykonania.

Dzięki ofiarności mieszkańców Kutna, regionu oraz ludzi dobrej woli odwiedzających kutnowską nekropolię udało się zakończyć I etap prac przy Kaplicy Grobowej Rodziny Oyrzanowskich, na co zostały przeznaczone pieniądze zebrane w czasie kwesty trzy lata temu.

Warto przypomnieć, że datki zebrane podczas kwesty z 2012 roku zostały przekazane na renowację nagrobka dr. Antoniego Troczewskiego.

Dodaj komentarz