Wycieczka przedmiotowa

17.11.2022 r. uczniowie klas IVTZ technik technologii żywności oraz  IVTZ technik żywienia i usług gastronomicznych odwiedzili Katedrę Zarządzania Jakością Żywności Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.…

0 Komentarzy