Tydzień Poprawności i Czystości Języka – dzień II

Wtorek 22 listopada 2022 r. to drugi dzień Tygodnia Poprawności i Czystości Języka. Koordynator działań, p. K. Charążka, w ramach tej akcji wywiesiła plakaty przygotowane przez uczniów klas I w ramach zajęć z wychowawcą (gabloty obok sali H). Pani Kołecka przygotowała natomiast wystawkę w szkolnej bibliotece – Kopalnia słowa pisanego – SŁOWNIKI. Zaprezentowała te, które uczniowie mogą wykorzystać, pisząc prace literackie z języka polskiego, dzięki czemu mogą wzbogacić swoje słownictwo.  Wystawka została opatrzona hasłem: Weźcie słownik do ręki. Zginą Wasze udręki! Uczniowie klas II TZ hotel/terminale i II BS logistyk rozwiązali test „Włączam czy włanczam? W internetowej poradni językowej”, w czasie którego mogli, w razie potrzeby, sprawdzić poprawność danego wyrażenia w Internecie. Ta metoda pracy pozwoliła im utrwalić w pamięci pisownię czy brzmienie wyrażeń, które już znali, ale też zapamiętać, jak poprawnie wymawiać czy pisać te, w których popełnili błędy.

Dodaj komentarz