„Nie wierzyłem, że przejdę ten most i gdy stoję już na drugim brzegu, nie wierzę, że przeszedłem…”

W dniu 28 kwietnia 2023 r. odbyła się w naszej szkole uroczystość zakończenia nauki przez klasy maturalne. Rozpoczęła się ona wystąpieniem przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego – Aleksandry Mazurek, która powitała: gości, dyrekcję, grono pedagogiczne, absolwentów i rodziców. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrała pani dyrektor Joanna Zielińska, która podsumowała minione cztery lata oraz razem z wychowawcami klas maturalnych – p. Małgorzatą Ledzion, p. Anną Sujecką i p. Grzegorzem Wojtasiakiem – wręczyła uczniom świadectwa, nagrody i dyplomy, a rodzicom listy gratulacyjne. Otrzymali je rodzice: Aleksandry Karczewskiej, która jako jedyna odebrała dziś świadectwo z wyróżnieniem, Oliwii Pijanowskiej, która uzyskała bardzo dobre wyniki w nauce i odznaczyła się wzorową postawą uczniowską oraz Maksymiliana Ratajczyka, który uzyskał najwyższy wynik z egzaminu zawodowego. Dyplomy dla wybranych absolwentów za udział w projektach językowych i hotelarskich przekazały też p. Małgorzata Kaczorkiewicz i p. Beata Michałkiewicz. Serdeczne słowa w stronę młodzieży skierował p. Mariusz Jagielski, wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Kutnie, życząc satysfakcjonujących wyników na egzaminie maturalnym.

            W dalszej części uroczystości głos zabrali również przedstawiciele absolwentów, którzy podziękowali gronu pedagogicznemu za wspólnie spędzone lata, a swoim wychowawcom za wsparcie i wyrozumiałość. Absolwenci złożyli ślubowanie, a po nim wszyscy zgromadzeni obejrzeli program artystyczny zatytułowany „Do zobaczenia w dorosłym życiu” przygotowany przez p. Aleksandrę Szymczak i klasę IV TZ 5 hotel. O wystrój sali zadbała p. Agnieszka Mularczyk z klasą IV TZ 5 żug.

Dodaj komentarz