XLVI Olimpiada Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie

W dniach  13 -15 marca 2024r. odbędzie się  w naszej szkole
XLVI Olimpiada Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie, finansowana
Funduszu Promocji Mleka.

Organizatorem XLVI Olimpiady Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie jest
Krajowy Związek Spółdzielni MleczarskichZwiązek Rewizyjny
w Warszawie
, współorganizatorem zaś Zespół Szkół Zawodowych Nr 2
im. dr. A. Troczewskiego w Kutnie.

Patronat merytoryczny sprawuje Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Starosta Kutnowski oraz Prezydent Miasta  Kutno.

Olimpiada Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie ma zasięg ogólnopolski.
Jest organizowana dla uczniów techników zawodowych kształcących się w zawodach technik technologii żywności i technik przetwórstwa mleczarskiego.

Dodaj komentarz