DOKUMENTY

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DRA. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE -
TEKST UJEDNOLICONY (OBOWIĄZUJE OD 1 WRZEŚNIA 2015 R.)

PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIA Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO