UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

W ostatnich dwóch latach ten dzień, podobnie jak wiele innych, wyglądał inaczej niż zwykle. Panująca pandemia COVID 19 niesie wciąż pewne ograniczenia. Dziś, 25 czerwca 2021 roku spotkanie uczniów z wychowawcami odbyło się poza salą gimnastyczną, z uwzględnieniem wszelkich środków ostrożności( maseczki, odstępy miedzy osobami). Jednocześnie na sali sportowej odbyła się tradycyjna cześć uroczystości z wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu narodowego. Po czym Pani Dyrektor Urszula Macioszczyk powitała kolejno przewodniczącego Rady Rodziców Pana Jarosława Dzięgielewskiego, nauczyciela kursów barmańskich Pana Dariusza Kosiorka, nauczycieli oraz tegorocznych absolwentów Szkoły Branżowej I stopnia. Pani Dyrektor wyraziła nieukrywany żal z faktu, że nie wszyscy uczniowie i nauczyciele mogą uczestniczyć w dzisiejszej akademii. Następie wręczyła nagrody i świadectwa z wyróżnieniem uczniom, którzy uzyskali najwyższe średnie ocen ( minimum 4,75) oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie. W tym roku szkolnym laureatem nagrody Prezesa Rady Ministrów został Bartek Buczkowski ucz. kl. III TZ technik obsługi portów i terminali ( 4l.) , stypendystką ucz. kl. II TZ żug/żyw(5l.) Paulina Stolińska , ucz. kl. II TZ technik hotelarstwa(4l.) Aleksandra Karczewska otrzyma nagrodę przyznaną przez Radę Rodziców. Pani Dyrektor zwróciła się również z podziękowaniem do nauczycieli , pracowników administracji i obsługi za zaangażowanie i trud włożony w pracę oraz za życzliwość i determinację. Słowa wdzięczności zostały także skierowane do Rady Rodziców ze szczególnym podkreśleniem roli rodziny w wychowaniu dzieci oraz wzajemnej współpracy ze szkołą. Podziękowania za owocną współpracę otrzymały również dwie bardzo ważne osoby w naszej społeczności, Pani Wicedyrektor Małgorzata Gładysiak oraz Pani Kierownik kształcenia praktycznego Julita Ryś. Pozytywne emocje ustąpiły jednak miejsce smutnej refleksji na temat przemijania i przykrych , choć nieuniknionych pożegnań. Najpierw odbyło się pożegnanie naszych absolwentów ze Szkoły Branżowej, potem głos zabrał jeden z nich. Ostatnim , choć niełatwym, momentem było pożegnanie naszej Pani Dyrektor Naczelnej, która z wielką pasją i oddaniem poświęciła 32 lata pracy w szkole i na koniec życzyła wszystkim dalszych sukcesów oraz udanego i bezpiecznego wypoczynku wakacyjnego. Z pewnością w nasze serca głęboko zapadł, przywołany tu przez Panią Dyrektor, cytat ze słów piosenki zespołu Perfekt: " Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym." Na zakończenie na ręce Pani Dyrektor złożono kwiaty oraz podziękowania przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, Radę Rodziców, Pana Dariusza Kosiorka ,Kierownictwo Szkoły oraz Radę Pedagogiczną. Przed wyprowadzeniem z sali sztandaru szkoły Pani Dyrektor przyklęknęła i z szacunkiem oraz godnością złożyła na nim pocałunek. Tak wzruszający i pełen zadumy był dzisiejszy dzień zakończenia roku szkolnego.

0 Komentarzy