You are currently viewing Olimpiada

Olimpiada

W dniach 7 – 8 marca 2013 r. odbył się w Poznaniu trzeci etap   – centralny XV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności. 

Olimpiada jest organizowana przez Komitet Główny Olimpiady, który  ma siedzibę w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu pod patronatem Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w  Poznaniu. 

Naszą szkołę reprezentowała uczennica klasy III Technikum Zawodowego – technik technologii żywności Angelika Krysztofiak pod opieką mgr inż. Elżbiety Olejniczak. Cele Olimpiady to podniesienie poziomu kształcenia zawodowego, pobudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów problemami produkcji żywności, konfrontacja możliwości osiągnięć uczniów z różnych szkół oraz nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami.

W części pisemnej olimpiady uczestnicy rozwiązywali pytania testowe, które  obejmowały zagadnienia blok przetwórczego, analitycznego i ekonomicznego. Trzecioklasistka, mimo wysokiego wyniku części pisemnej, nie zakwalifikowała się do części ustnej, uzyskała jednak tytuł finalisty olimpiady. Ogólnopolska Olimpiada  Wiedzy o Żywności jest zamieszczona w Wykazie turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, których laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. 

Uczennica była przygotowywana przez nauczycieli przedmiotów zawodowych: mgr inż. Elżbietę Olejniczak, mgr inż. Annę Sujecką. Angelice gratulujemy a uczniów zachęcamy do uczestnictwa w różnych olimpiadach,  konkursach przedmiotowych  oraz  podejmowania trudu rywalizacji konkursowych, który może przynieść oczekiwane efekty.

Dodaj komentarz