Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2022 r. w murach Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. Antoniego Troczewskiego miała miejsce doniosła uroczystość. Zebrani na sali goście, przedstawiciele Rady Rodziców, grono pedagogiczne, emerytowani nauczyciele, pracownicy szkoły i uczniowie byli świadkami niezwykłego wydarzenia. Święto Edukacji Narodowej połączone zostało ze wzruszającym ślubowaniem uczniów klas pierwszych.

            Wszystkich zebranych przywitała pani Dyrektor Joanna Zielińska, która na wstępie podkreśliła, że Dzień Edukacji Narodowej to okazja do podsumowań i refleksji. Tradycją naszej szkoły w tym uroczystym dniu jest podsumowanie wyników rywalizacji o Puchar Dyrektora Szkoły w nauce i frekwencji za ubiegły rok szkolny. III miejsce w tej rywalizacji zdobyła klasa pana Roberta Kaźmierczaka – obecnie III BS kucharz, na wyższym stopniu podium stanęła klasa IV TZ 5 żug, w której obowiązki wychowawcy pełni pani Agnieszka Mularczyk. I miejsce natomiast zajęli uczniowie klasy III TZ hotel, której opiekunem jest pani Aleksandra Trukawa. 

            Za ogromny trud i poświęcenie oraz za szerzenie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym pani Dyrektor przyznała nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi nagrody. Otrzymali je następujący nauczyciele: pani Wicedyrektor Małgorzata Gładysiak, pani Sylwia Buczkowska, pani Emilia Durka, pani Monika Gasik, pani Elżbieta Golis, pani Katarzyna Goszczyńska, pan Robert Kaźmierczak, pan Bartosz Kisielewski, pani Izabela Kowalik, pani Małgorzata Ledzion, pani Agnieszka Mularczyk, pani Monika Olczak, pani Elżbieta Olejniczak, pani Barbara Rosiak-Indrzejczyk, pani Aleksandra Szymczak, pan Rafał Taglewski, pani Aleksandra Trukawa, pan Leon Wieczorek, pan Grzegorz Wojtasiak, pani Monika Ziębińska, pan Mirosław Ziębiński, pani Monika Żuber, pani Ewa Żydowo oraz pracownicy administracji i obsługi.

            Z rąk Starosty Kutnowskiego Daniela Kowalika nagrodę odebrały natomiast: pani Julita Ryś i pani Karina Karasińska-Pirowska.

            Na zakończenie swojego wystąpienia pani Dyrektor życzyła wytrwałości w wypełnianiu misji nauczycielskiej połączonej z sukcesami w życiu zawodowym i osobistym.

Po ciepłych słowach płynących od zaproszonych gości nastąpiło długo oczekiwane uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. 

Zwieńczeniem uroczystości był występ artystyczny uczniów klasy III TZ żug/żywność przygotowany pod kierunkiem pana Rafała Taglewskiego i przy pomocy pani Małgorzaty Ledzion.

            W tak podniosłej atmosferze refleksji, ale i radości upłynął kolejny Dzień Edukacji Narodowej.

Dodaj komentarz