Obchody Święta Pułkowego

26 maja 2023 poczet sztandarowy naszej szkoły wziął udział w uroczystościach poświęconych żołnierzom 37. Łęczyckiego Pułku Piechoty. Uczestnicy tegorocznego Święta Pułkowego spotkali się przy tablicy pamiątkowej znajdującej się na budynku dawnych koszarów 37. Łęczyckiego Pułku Piechoty, gdzie złożono kwiaty. Później nastąpił przemarsz na Plac Wolności. Opiekunem pocztu był p. R. Kaźmierczak. 

Dodaj komentarz